Gói Perfect Family
Giá chỉ: 8.000.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Chụp tại điểm ngoài trời bất kỳ
  • Chụp 1 trong các phim trường lớn nhất hà Nội (2h chụp trong phim trường)
  • Album bìa da 30 trang 30x30 (25x38)
  • 1 ảnh phóng ép gỗ 70x110, copy file ảnh gốc, 2 ảnh để bàn
  • Thay trang phục 2 lần, trang điểm đi theo kiểu tóc
  • Trang điểm cho mẹ và con gái
  • Chụp không giới hạn thời gian
Khuyến mại
  • Gói Kid chỉ 1.000.000đ chụp trẻ em dưới 10 tuổi tại công viên thống nhất, tặng 1 ảnh phóng ép gỗ 30x40 và off 30% dịch vụ in ảnh
  • 1 lịch ảnh gia đình