Gói Full House
Giá chỉ: 5.500.000 VNĐ
Danh mục cơ bản
  • Chụp tại công viên Thông Nhất
  • Chụp 1 trong các phim trường lớn nhất hà Nội (2h chụp trong phim trường)
  • Album bìa da 20 trang 30x30 (25x38)
  • 1 ảnh phóng ép gỗ 60x90, copy file ảnh gốc
  • Thay trang phục 2 lần, trang điểm đi theo kiểu tóc
  • Chụp trong 1 buổi: 7h-11h hoặc 13h-17h
Khuyến mại
  • 1 lịch ảnh gia đình