Bảng giá dịch vụ lẻ
Danh mục cơ bản
  • Chụp đám hỏi.cưới : 2.000.000đ (gồm tất cả file và album in 100 kiểu đẹp)
  • Chụp phóng sự cưới: 5.000.000đ (bao gồm cả album design.chụp cả nhà trai-nhà gái vói 2 thợ ảnh là 8.000.000đ)
  • Thêm trang album:Album 25x38 (30x30), 200k/tr.Album 35x35 (30x45), 250k/tr
  • Thay bìa mica, da cao cấp, tạp chí: 300k
  • Tặng sze album lên 35x35 hoặc 30x45: 1.500.000đ