Chụp ảnh cưới đẹp

 • Gói KM 3.450.000
  3.450.000 VNĐ
  01 album bìa da 20 trang 25x25
  02 DVD slide ảnh + file gốc
  2 Ảnh gỗ Laminet 50 x 75
  1 ảnh để bàn 20x30 laminet
  trang điểm + làm tóc theo trang phục
  Chọn 2 bộ váy áo + 2 vest từ studio đi chụp
  Tặng chi phí đi lại, Tặng chi phí phim trường nội thành
 • Gói KM 4.250.000
  4.250.000 VNĐ
  01 album bìa da 20 trang 25x25
  2 Ảnh gỗ Laminet 50x75
  1 ảnh để bàn 20x30 laminet
  02 DVD slide ảnh + file gốc
  Chọn 2 bộ váy áo, 2 vest từ studio đi chụp
  Trang điểm + làm tóc theo trang phục
  Mượn áo dài ăn hỏi + Mượn váy ngày cưới
  Trang điểm tại cửa hàng
  Tặng chi phí đi lại + Tặng chi phí phim trường nội thành
 • Gói KM 6.600.000
  6.600.000 VNĐ
  01 album bìa da 30 trang 30x30
  2 Ảnh gỗ laminet 60x90
  1 ảnh để bàn 20x30 laminet
  02 DVD slide ảnh + file ảnh gốc
  Chọn 3 bộ váy áo + 2 vest từ studio đi chụp
  Trang điểm, làm tóc theo trang phục
  Mượn áo dài ăn hỏi + váy cưới
  Trang điểm ngày ăn hỏi+ cưới tại cửa hàng
  Tặng chi phí đi lại + Tặng chi phí phim trường nội thành
 • Gói KM 6.900.000
  6.900.000 VNĐ
  1 album bìa da 20 trang 30x30 ( 25x38 )
  2 Ảnh gỗ laminet 50x75
  1 ảnh để bàn 20x30 laminet
  2 DVD slide ảnh + file ảnh gốc
  chụp tại Smiley Villa
  Chọn 2 bộ váy áo + 2 vest từ studio đi chụp
  Mượn áo dài ăn hỏi + Mượn váy ngày cưới
  Trang điểm cưới tại cửa hàng
  Tặng chi phí đi lại + Tặng chi phí phim trường Smiley